Stiftelsen
Sedan november 2015 har Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra tagit över ägandet från Svenska Turistföreningen, STF.​​​​​​

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har grundats av Svenska Akademien, Hammarskjöldska släktföreningen och Svenska Turistföreningen, STF, med bidrag från bland andra Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Styrelsen
I stiftelsens styrelse sitter:
Ordförande Peder Hammarskiöld, Hammarskjöldska släktföreningen
Peter Nygårds, STF,
Sara Danius, Svenska Akademien 
Elinor Hammarskjöld, Hammarskjöldska släktföreningen 
Jonas Rosenkvist, Ystad kommun.