Målsättning
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har som målsättning att driva Backåkra som ett museum över Dag Hammarskjölds liv och gärning. Backåkra ska samtidigt också vara en mötesplats för att främja forskning och verksamheter som låg i Dags intresse.

 

Museet

Museet kommer innehålla delar av Dag Hammarskjölds konstsamling och många av de gåvor, som han fått under sin tid som general-sekreterare. Många gåvor kommer från länder som varit tacksamma för hans insatser. Dag Hammarskjölds privata arbetsrum kommer också att visas. 

När museet har öppnats kommer olika utställningar och program att visas. Delar av utställningen kommer att bytas ut under året. 

I museet kommer det att finnas en museishop och ett café. Tyvärr har renoveringen av Backåkra blivit försenad och Backåkra kommer därför inte att öppna 2017 utan slår upp portarna i april 2018 istället. Varmt välkomna nästa år!

Konferensdelen
Den del av gården som kallas akademielängan kommer att användas som mötesplats för organisationer, forskare och andra som arbetar med frågor i Dag Hammarskjölds anda. Denna del kommer inte att vara öppen för allmänheten.