Stiftelsen
Sedan november 2015 har Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra tagit över ägandet från Svenska Turistföreningen, STF.​​​​​​

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har grundats av Svenska Akademien, Hammarskjöldska släktföreningen och Svenska Turistföreningen, STF, med bidrag från bland andra Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Klas De Vylder.

Styrelsen
I stiftelsens styrelse sitter:
Ordförande Peder Hammarskiöld, Hammarskjöldska släktföreningen
Peter Nygårds, STF,
Sara Danius, Svenska Akademien 
Elinor Hammarskjöld, Hammarskjöldska släktföreningen 
Jonas Rosenkvist, Ystad kommun.